Skip to main content
Thumbnail for Sgeul an draoidh eile

Sgeul an draoidh eile

Van Dyke, Henry, 1852-19331938
Books, Manuscripts
Main title:
Sgeul an draoidh eile / le Eanruig Van Dyke / air a thionndadh gu Gàidhlig Albannaig le E. G. Mac Fhionghuin (a bha roimhe so 'na fhear-deasachaidh "Mac Talla") / air a chur maach ann an Albain le Iain Latharna Caimbeul = The story of the other wise man; by Henry Van Dyke; Scottish Gaelic translation by J. G. MacKinnon...;prepared for publication in Scotland by John Lorne Campbell.
Imprint:
Dùn Pharlain, Fiobha [Dunfermline] : I. B. MacAoidh agus a chuideachd [J. B. Mackie and co.], 1938.
Collation:
xviii, 45p, 1 plate ; 18 cm.
Notes:
Added title page in English.
Local class:
891.633
Language:
Scottish Gaelic
BRN:
1600640
View my active saved list
0 items in my active saved list