Skip to main content
Thumbnail for LEABHRAICHEAN AN T-SEANN TIOMNAIDH AGUS AN TIOMNAIDH NUAIDH; AIR AN TARRUING O NA CHEUD CHANAINIBH CHUM GAELIC ALBANNAICH; &, TIOMNADH NUADH AR TIGHEARN AGUS AR SLANUIGHIR IOSA CRIOSD: AIR A THARRUING O'N GHREUGAIS CHUM GAELIC ALBANNAICH

LEABHRAICHEAN AN T-SEANN TIOMNAIDH AGUS AN TIOMNAIDH NUAIDH; AIR AN TARRUING O NA CHEUD CHANAINIBH CHUM GAELIC ALBANNAICH; &, TIOMNADH NUADH AR TIGHEARN AGUS AR SLANUIGHIR IOSA CRIOSD: AIR A THARRUING O'N GHREUGAIS CHUM GAELIC ALBANNAICH

1855
Books, Manuscripts
Imprint:
LONDON: PRINTED FOR THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, 1855.
Collation:
852,2,281P , 22CM
Notes:
Previous Control Number: E240017145.Previous Locations: INR.PRINTED FROM THE 12mo EDITION PUBLISHED IN EDINBURGH IN 1826 - TITLE PAGE.
Local class:
220.59163
Language:
English
BRN:
1596310
View my active saved list
0 items in my active saved list