Skip to main content
Thumbnail for LEABHRAICHEAN AN T-SEANN TIOMNAIDH, AIR AN TARRUING O'N CHEUD CHANAIN CHUM GAELIC ALBANNACH; &, TIOMNADH NUADH AR TIGHEARN AGUS AR SLANUIGHIR IOSA CRIOSD: AIR A THARRUING O'N GHREUGAIS CHUM GAELIC ALBANNAICH

LEABHRAICHEAN AN T-SEANN TIOMNAIDH, AIR AN TARRUING O'N CHEUD CHANAIN CHUM GAELIC ALBANNACH; &, TIOMNADH NUADH AR TIGHEARN AGUS AR SLANUIGHIR IOSA CRIOSD: AIR A THARRUING O'N GHREUGAIS CHUM GAELIC ALBANNAICH

1828
Books, Manuscripts
Imprint:
THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, 1828 : 4,682,226P.
Notes:
Previous Control Number: E240016939.PRINTED FROM THE QUARTO EDITION OF THE SOCIETY IN SCOTLAND FOR PROPAGATING CHRISTIAN KNOWLEDGE.Previous Locations: INR.
Local class:
220.59163
Language:
English
BRN:
1596296
View my active saved list
0 items in my active saved list